کالباس بر دستی

Showing 1–16 of 31 results

برش کالباس در فروشگاه های پروتئینی، فست فود و رستوران ها، سوپرمارکت ها و کارخانجات بسته بندی سوسیس و کالباس از کارهای روزمره است که به طور مداوم صورت میگیرد بنابراین عملکرد آن بر حسب حجم کاری به دو دسته کالباس بر اتوماتیک و کالباس بر دستی تقسیم میشود.
کالباس بر دستی از رایج ترین نوع اسلایسر کالباس است که جهت استفاده از آن نیاز به نیروی انسانی است تا با حرکت کالباس بر روی ریل به برش آن توسط کالباس بر کمک کند. این محصولات در برندهای اوماس، امگا، نوآو، آر جی وی، بیکرز، لاما، بیزربا، پارس برش، براکس، محک تولید میشود و جهت استفاده در سوپرمارکت ها و رستوان ها و فست فود، پروتئینی ها ایده آل است. در پروتئینی ها با حجم کاری بالا و کارخانجات بسته بندی سوسیس و کالباس معمولا کالباس بر اتوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد.