آموزش کار با ترازوی LSG15A

ترازوی Lsg15-a از آن گروه مقیاس هایی است که پس از خرید آن باید با دقت دفترچه راهنما را مطالعه کنید و یا برای آموزش استفاده از آن درخواست ارسال کارشناس دهید. این محصول با قابلیت های بیشماری تولید شده است و استفاده از هریک از ویژگی ها نیاز به دانش و مهارت کافی دارد. با مطالعه دفترچه راهنمای ترازو lsg میتوانید به راحتی از آن استفاده نمایید.

عملیات تعریف کالا
در هر مرحله از فرایند بازدن کلید فلش سمت راست به مرحله بعد می روید و با استفاده از کلید فروش از تعاریف خارج و به حالت آماده به کار ترازو می روید.
برای تنظیم حافظه مراحل زیر را انجام می دهیم:
ابتدا کلید تنظیم سریع را نگه می داریم و سپس کلید حافظه را زده و وارد بخش تعریف حافظه کالا شوید که شامل موارد زیر می باشد:
1- شماره حافظه: شماره حافظه توسط کلید اعداد وارد می شود.
2- کد حافظه: کد حافظه در بارکد الا چاپ می شود.( این عدد حداکثر 5 رقم است)
3- واحد: وادحد کالا مورد نظر می تواند kg برای کالاهای وزنی و pcs برای کالاهای تعدادی باشد.
4- قیمت واحد: قیمت کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید.
5- پارسنگ: مقدار وزن ظرف پیش فرض برای حافظه را به گرم وارد کنید.
6- نام حافظه: بر روی نام کالا کلید تایید فروش را زده و نام مورد نظر را تایپ کنید.
7- در نهایت برای دخیره کردن حافظه دو بار کلید اصلاح را بزنید.

تنظیم کلیدهای سریع( انتقال حافظه به کلیدهای سریع)
در این مرحله کالاهای تعریف شده بر روی کلیدهای فوری تنظیم می شود. در ابتدا کلید تنظیم سریع را نگه داشته و سپس کلید فوری حافظه مورد نظر را بزنید. سپس شماره حافظه را که قصد اتصال به این کلید را دارید زده و در انتها کلید اصلاح را بزنید. برای اتصال کالا به سطح دوم کلیدها ابتدا کلید shift را زده و سپس مراحل فوق را طی نمایید.

عملیات مربوط به فروش
در مراحل فروش برای ثبت کلید از تایید فروش و برای اتمام فروش و چاپ فاکتور کلید چاپ فاکتور استفاده شود.

فروش کالاهای وزنی/تعدادی از طریق شماره حافظه
برای فراخوانی حافظه شماره حافظه مورد نظر را زده و سپس کلید حافظه را بزنید و کالا را بر روی ترازوی توزین صدر قرار دهید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

فروش کالای وزنی/تعدادی از طریق کلید حافظه
ابتدا کلید حافظه مورد نظر را زده و سپس کالا را بر روی ترازو قرار دهید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید. برای کالای تعدادی نیز بعد از زدن حافظه مورد نظر کلید X را زده و تعداد کالای مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.
فروش کالای تعریف نشده
ابتدا کالا را بر روی ترازوی فروشگاهی قرار دهید و قیمت واحد کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کرده و کلید فروش موقت را بزنید.
برای کالای تعدادی نیز ابتدا قیمت واحد کالا را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید. سپس کلید X را زده و تعداد کالا مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.

سایر عمیات فروش
اعمال تخفیف در فروش
ابتدا فروش کالا را به یکی از روش های ذکر شده انجام داده و سپس برای اعمال تخفیف درصدی بر روی قیمت کل فاکتور کلید درصد تخفیف را زده و مقداد درصدی تخفیف را وارد کرده و کلید تایید فروش را بزنید. همچنین برای وارد کردن مقدار تخفیف در مقدار کل می بایست مقدار تخفیف وارد را کرده و کلید مقدار تخفیف را زده و سپس عملیات فروش را ادامه دهید.

اصلاح فاکتور فروخته شده
بعد از فروش یک فاکتور کلید اصلاح را زده و سپس با استفاده از کلیدهای فلش سمت راست و چپ بر روی کالای مورد نظر رفته و برای حذف آن کلید تایید فروش را بزنید. با این عملیات کالا از فاکتور حذف می شود.

وزن دستی
وزن دستی با این قابلیت می توانید کالا را با وزن دلخواه بفروشید. به این صورت که ابتدا کلید حافظه را بزنید و سپس کلید وزن دستی را بزنید بعد مقدار وزن مورد نظر را با کلید اعداد وارد کنید. سپس کلید تایید فروش را بزنید و ادامه عملیات فروش را انجام دهید. ( این قابلیت به طور پیش فرض غیر فعال می باشد و می توانید آن را در پارامتر77 فعال کنید. )

حالت خودکار
با این قابلیت می توانید کالا را بر روی ترازو قرار داده و ترازو به صورت خودکار بعد از ثابت شدن وزن پرینت بگیرد. برای انجام این امر ابتدا حالت خودکار را بزنید و سپس کالا را بر روی ترازو یه صورت اتوماتیک پرینت را می دهد. برای غیر فعال کردن کلید حالت خودار بزنید.

تغییر قیمت کالا
با این قابلیت می توان به صورت موقت و دائمی تغییر قیمت را اعمال کرد. ابتدا کلید حافظه مورد نظر را زده سپس با استفاده از کلید اعداد مقدار جدید را وارد کنید و کلید تغییر قیمت را به مدت 3 ثانیه نگه داشته در این حالت کالا به صورت دائمی تغییر پیدا می کند. برای تغییر قیمت موقت ابتدا حافظه را وارد کرده سپس قیمت جدید را وارد کرده و ادامه عملیات فروش را انجام دهید.
کپی
در صورتی نیاز به چاپ مجدد از آخرین فاکتور صادر شده کلید کپی را بزنید یک عدد کپی از آخرین فاکتور صادر شده چاپ می کند.

عوض کردن کاغذ و رسید
پس از جایگذاری کاغذ در پرینتر کلید نوع کاغذ را نگه داشته و بین لیبل و رسید تغییر دهید. نماد نشانگر حالت لیبل و رسید بر روی نمایشگر وجود دارد که روشن بودن نماد به معنای حالت لیبل می باشد. در ترازوی بدون علمک به دلیل نداشتن کلید نوع کاغذ می بایست از تنظیمات مشخصات عملیاتی شماره 21 نوع کاغذ درون پرینتر را انتخاب کنیم.

پارامترها
تنظیمات زمان
ابتدا کلید تنظیمات را زده و سپس 2 بار کلید 1 را بزنید. وارد بخش تغییر زمان و تاریخ شده و با استفاده از کلید اعداد، تاریخ و ساعت مورد نظر را وارد کنید و سپس برای ذخیره کلید اصلاح را بزنید.

مشخصات عملیاتی
ابتدا کلید تنظیمات را زده و سپس کلید 1 و 2را بزنید. در اینجا مشخصه عملیاتی مورد نظر را با استفاده از کلید اعداد وارد کنید. ( توضیحات بیشتر در انتهای دفترچه)

تنظیمات متنی
ابتدا کلید تنظیمات را زده و سپس کلید 1 و 3 را میزنیم. در این قسمت کلید تایید فروش را زده و نام فروشگاه را با استفاده از کلیدهای حروف وارد کنید.
تنظیمات کلیدهای مستقیم
ابتدا کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 1 و 4 را بزنید. سپس کلید حافظه فوری مورد نظر را زده . شماره حافظه مورد نظر را با استفاده از کلیدهای اعداد وارد کنید. در نهایت کلید تایید فروش را ثبت و برای ذخیره و خروج کلید اصلاح را بزنید.

دیتابیس
بخش
ابتدا کلید تنظیمات را زده و سپس کلید 2 و1 را بزنید. در این قسمت ابتدا شماره بخش را وارد کنید. سپس کلید فلش سمت راست را زده در بخش بعدی نام بخش را وارد نمایید. به این صورت که ابتدا با زدن کلید تایید فروش وارد بخش ویرایش شده سپس نام بخش کالا را وارد کنید. در نهایت کلید اصلاح را بزنید.
کلاس
ابتدا کلید تنظیمات را زده سپس کلید 2 و کلید 2 را بزنید. در این قسمت ابتدا شماره کلاس را وارد کرده، سپس کلید فلش سمت راست را زده و در بخش بعدی نام کلاس را وارد کنید به این صورت که ابتدا با زدن کلید تایید فروش وارد بخش ویرایش می شویم. سپس نام کلاس کالا را وارد کنید و در نهایت کلید اصلاح را بزنید. بعد این مرحله بخش مورد نظر را انتهاب کرده و در نهایت کلاس مورد نظر را تعریف می شود. بخش و کلاس به منظر گروهبندی کالاها مورد استفاده قرار می گیرد.

حافظه
ابتدا کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 2 و 3 را بزنید. در این قسمت حافظه کالای مورد نظر را تعریف کنید که جزئیات آن در بخش تعریف حافظه کالا ذکر شده است.
واحد
ابتدا کلید تنظیمات را زده سپس کلید 2 و کلید 4 را بزنید. در این قسمت ابتدا شماره واحد را وارد نمایید. سپس کلید فلش سمت راست را زده و در بخش بعدی نام واحد را وارد کنید. به این صورت که ابتدا با زدن کلید تایید فروش وارد بخش ویرایش شده سپس نام واحد کالا را وارد کنید. در نهایت کلید اصلاح را بزنید.

بارکد
ابتدا کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 2 و 5 را بزنید. در این قسمت ابتدا شماره بارکد را وارد نمایید. سپس کلید فلش سمت راست را بزنید. در بخش ویرایش شده نام بارکد را وارد نمایید. به این صورت که ابتدا با زدن کلید تایید فروش وارد بخش ویرایش شوید سپس نام بارکد را وارد نمایید. در نهایت کلید اصلاح را زده و سپس فرمت بارکد را انتخاب نمایید. در نهایت کلید اصلاح را زده و بارکد را ذخیره کنید.

فروشنده
ابتدا کلید تنظیمات را زده سپس کلید 2 و 7 را بزنید. در این قسمت ابتدا شماره فروشنده را وارد کرده سپس کلید فلش سمت راست را بفشارید. در بخش بعدی نام فروشنده را وارد کنید. به این صورت که ابتدا با زدن کلید تایید فروش وارد بخش ویراش شده سپس نام فروشنده را وارد کنید. در نهایت کلید اصلاح را بزنید. بعد از مراحل فوق می توانید برای فروشنده رمز عبور تعریف نمایید. همچنین بالاترین و پایین ترین مبلغ تخفیف را نیز برای آن تعریف کنید. در نهایت کلید اصلاح را زده و فروشنده ذخیره گردد. این قابلیت توسط پارامتر 135 کنترل می گردد.
اطلاعات کمکی
مراحل تنظیم حافظه
ابتدا کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 3 و 1 را بزنید.
در این قسمت می توانید پارامترهای موجود در تعریف حافظه را فعال/غیر فعال کنید.
برای این منظور با فلش های سمت و راست بر روی هر گزینه رفته و حالت را بر روی تنظیم و حالت آن را بر روی تنظیم یا رد کردن تنظیم نمایید.

مراحل تنظیم کلیدهای مستقیم
ابتدا کلید تنظیمات را زده و سپس کلید 3 و 2 را بفشارید. در این قسمت می توانید پارامترهای موجود در تعریف کلیدهای مستقیم را فعال/غیر فعال کنید. برای این منظور با فلش های سمت چپ و راست بر روی گزینه رفته و حالت آن را بر روی تنظیم و یا رد کردن تنظیم نمایید.

پاک
ابتدا کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 3 و 3 را بزنید. در ان قسمت با فلش های چپ و راست بر روی گزینه مورد نظر رفته و با کلید تایید فروش وارد بخش مورد نظر شوید. اطلاعات آن را با زدن عدد ابتدا و انتها و عبور با کلید تایید فروش پاک نمایید.

ارتباطات
یواس بی دیسک
ابتدا فلش و یا یواس بی دیسک را به ترازوی 30 کیلویی متصل کنید. سپس کلید تنظیمات را زده، سپس کلید 4 و 1 را بزنید و برای انتقال اطلاعات ترازو به فلش، ابتدا کلید X را زده و کلید اصلاح را بزنید. برای انتقال اطلاعات از فلش بر روی ترازو ابتداX را زده ،پس از آن دکمه تایید فروش را فشار دهد.
اترنت
ابتدا کابل اینترنت را به ترازو متصل کنید. سپس کلید تنظیمات را زده و کلید 4 و 2 را بزنید. در این بخش می توانید آی پی ترازو و تنظیمات شبکه را انجام دهید.
سریال
ابتدا کابل سریال را به ترازو متصل نمایید. سپس تنظیمات را زده و کلید 4 و 3 را بزنید. منتظر بمانید تا اطلاعات از طربق کابل سریال به ترازو انتقال داده شود.
پرینتر شبکه
ابتدا کلید تنظیمات را میزنیم. سپس 2 بار کلید 4 را بزنید. در مرحله بعد ای پی پرینتر را وارد نموده و دستگاه را به پرینتر متصل کنید.

سخت افزار
تنظیم رمز عبور
در این بخش می توان رمز عبور مربوز به هر بخش ترازو را تعریف کرد. به این صورت که ابتدا رمز عبور پیش فرض را وارد کرده و رمز را می توان ویرایش نمود.

اتصال به بارکد خوان
بارکد خوان جهت اتصال به ترازو می بایست دارای پورت سریال باشد. ابتدا بارکد خوان را به ترازو متصل نمایید. در مراحل تنظیم حافظه ( بخش کمکی) گزینه شناسه بارکد را بر روی تنظیم گذاشته تا این گزینه به مراحل تنظیم حافظه افزوده شود. سپس در مراحل تعریف حافظه در مرحله شناسه بارکد، بارکد کالارا توسط بارکد خوان اسکن و ذخیره کنید. با طی این مراحل با هر بار اسکن توسط بارکد خوان یک عدداز کالای مورد نظر فروحته می شود.

اتصال کارت خوان بانکی
ترازوهای سری LSG به کارتخوان های بانک سامان کیش، بانک شهر و بانک پارسیان متصل می شود. برای این منظور می بایست اتصال به PCPOS بر روی کارتخوان فعال باشد. بعد از آن کابل سریال مربوطه به ترازو متصل شود.( این بر روی دستگاه کارتخوان موجود می باشد. برای تنظیم نوع کارتخوان می بایست پارامتر 330 برای سامان کیش بر روی عدد 1، بانک شهر عدد 2 و بانک پارسیان عدد3 قرار بگیرد. برای تنظیم سرعت ارسال سریال نیز باید پارامتر 41 برای سامان کیش و پارسیان بر روی 6 و برای بانک شهر روی 7 تنظیم شود. ( نحوه تنظیم پارامترها در بخش تنظیمات مشخصات عملیاتی آموزش داده شده است.)
جهت اطلاع بیشتر و راهنمایی در جهت اتصال کارتخوان بانکی می توانید از نمایندگان بانک های مربطه در شهر خود کمک بگیرید.

گزارشات
در گزارشات در هر بخش برای چاپ گزارش با زدن 3 بار تایید گزارش مورد نظر چاپ می شود.

گزارش جمع
در این نوع گزارش مجموع در نظر گرفته می شود. گزارشات به تفکیک روز، ماه، سال می باشد. ابتدا کلید گزارشات ر زده و سپس کلید تایید فروش را فشرده و وارد منو گزارشات شوید. در آنجا به تفکیک روز و ماه و سال گزارشات قابل دسترسی می باشند.

گزارش بخش
در این نوع گزارش بخش در نظر گرفته می شود و می تواند به تفکیک روز، ماه، سال گزارش بگیرید. ابتدا کلید گزارشات را زده سپس کلید تایید فروش را بفشارید. پس از ورود در منوی گزارشات می توانید گزارشات را به صورت روزانه، ماهانه و سالانه ببینید.

حافظه
در این قسمت می توانید بر اساس حافظه کالا گزارش بگیرید. ابتدا کلید گزارشات را زده و سپس با زدن 3 بار کلید فلش سمت راست وارد بخش حافظه شوید. با کلید تایید فروش وارد شوید و شماره حافظه ابتدایی و سپس شماره حافظه انتهایی را وارد کرده و برای چاپ کلید تایید فروش را بزنید.

پاک کردن گزارش
در این قسمت می توانید هر گزارش را به تفکیک و یا تمامی گزارشات را پاک کنید. برای این کار ابتدا توسط کلید فلش سمت راست گزارش مورد نظر را انتخاب کنید. پس از زدن دکمه تایید فروش کد 9858 را توسط اعداد وارد نموده و کلید تایید فروش رابزنید. اطلاعات گزارش انتخاب شده حذف شد می شود.


کپی رایت 2021 آل اسکیل | قوانین وب سایت
تمامی حقوق وب سایت متعلق به آل اسکیل می باشد.
0